ενάντια στην ελληνο-ισραηλινή συμμαχία – Ιούνιος 2018